• شناسه کاربری :

    کلمه عبوری :

   مدارک فروش قسطی         
1- تصوير کارت ملي پشت و رو

2- تصوير شناسنامه

3- عکس پرسنلي

4- تصوير آخرين فيش حقوقي

5- چک کارمندي

6- چک صيادي که داراي پروانه کسب باشد

7- چک صيادي که داراي ضامن پروانه کسب دار باشد

توجه : يکي از بند هاي 5 ، 6 ، 7 الزامي است.

کلیه حقوق این سایت متعلق قسط کالا می باشد